Adwokat Wrocław – Łukasz Opaliński

oferuje pomoc prawną, obejmującą szeroki wachlarz usług pomagających rozwiązać problemy klientów indywidualnych, przedsiębiorców i państwowych jednostek organizacyjnych. Rodzaj i zakres świadczonych usług jest w każdym wypadku dopasowywany do indywidualnych potrzeb Klienta. Są one realizowane poprzez:

  • bezpośredni kontakt z Klientem i świadczenie pomocy prawnej niezależnie od miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby,
  • reprezentowanie interesów Klienta przed sądami powszechnymi, organami ścigania, egzekucyjnymi i administracji publicznej,
  • przygotowywanie i przesyłanie w dogodnej formie sporządzanych dokumentów,
  • zapewnienie stałego kontaktu z Klientem na drodze telefonicznej, faksowej i poprzez pocztę elektroniczną.

Kancelaria prawna stara się, aby każdy Klient był zadowolony ze świadczonej pomocy. W trosce o dobro Klienta gruntownie i uczciwie analizuje problem. Przed podjęciem się prowadzenia sprawy rzetelnie ocenia szanse osiągnięcia celu. Wspólnie z Klientem konsultuje strategię działania.

Dzięki współpracy z prawnikami i kancelariami z innych miast w Polsce i za granicą Kancelaria jest w stanie zapewnić swoim Klientom wszechstronną pomoc prawną w każdym miejscu w kraju i w Europie.

Zasady wynagradzania stosowane przez Kancelarię uzależniane są od charakteru sprawy. Specyfika problemów prawnych Klientów powoduje konieczność indywidualnego określania wynagrodzenia.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną również w języku angielskim.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu