Eksmisje

Kancelaria prowadzi sprawy o eksmisje z lokali objętych umową najmu, mieszkań spółdzielczych oraz z mieszkań stanowiących odrębną własność. Kancelaria oferuje kompleksowy nadzór nad przeprowadzeniem eksmisji, prowadzący do opróżnienia pomieszczeń i wydania nieruchomości. W skład podejmowanych czynności wchodzą m.in.

  • uzyskanie prawomocnego wyroku eksmisyjnego,
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
  • zapewnienie logistyczne na dzień eksmisji (transport ruchomości z lokalu, pomieszczenie tymczasowe, pomieszczenie na ruchomości dłużnika),
  • wydanie kluczy wierzycielowi.


KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu