Prawo administracyjne

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje również pomoc w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Klienta.
  • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.


KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu