Podział majątku

Kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Rozwód małżonków między którymi istniała wspólność majątkowa powoduje, że wspólność ta ustaje, a w jej miejsce pojawia się rozdzielność majątkowa. Ustanie wspólności majątkowej nie oznacza jednak, że wspólny majątek małżonków przestaje istnieć. Należy on nadal do obojga małżonków, zmienia się jednakże jego charakter.

Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny dobrowolnie albo złożyć wniosek o podział do sądu rejonowego lub do sądu, który będzie orzekał o rozwodzie. Warto zaznaczyć, że podział może objąć cały majątek wspólny lub być ograniczony do jego części. Szczególnie skomplikowany w praktyce może okazać się podział przedsiębiorstwa, które wchodziło w skład majątku wspólnego małżonków.

Z doświadczenia wynika, że sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, zazwyczaj po rozwodzie, należą do kategorii spraw trudnych, zazwyczaj trwają kilka lat i wymagają zgłoszenia i przeprowadzenia szeregu dowodów.. Sprawy o podział majątku nie są sprawami sztampowymi – pojawia się w nich wiele różnych zmiennych, które każdą sprawę czynią jedyną w swoim rodzaju. Dlatego tak ważne jest zadbanie o to, by sprawa od samego początku była profesjonalnie prowadzona. Doświadczony prawnik przed Sądem to niebywały atut, który może przyczynić się w znacznym stopniu do wygranej.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu