Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje pomoc w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • pomoc w sporządzaniu i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • opracowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych,
  • sprawdzenie oferty pod względem formalno-prawnym,
  • doradztwo w zakresie odwołań i postępowań przed Urzędem Zamówień Publicznych i sądami powszechnymi.


KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu