Oferta prowadzenia eksmisji dla spółdzielni mieszkaniowych

Kancelaria prowadzi eksmisje z lokali objętych umową najmu, mieszkań spółdzielczych oraz z mieszkań stanowiących odrębną własność. Kancelaria oferuje kompleksowy nadzór nad przeprowadzeniem eksmisji, prowadzący do opróżnienia pomieszczeń i wydania nieruchomości. W skład podejmowanych czynności wchodzą m.in. uzyskanie prawomocnego wyroku eksmisyjnego, skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, zapewnienie logistyczne na dzień eksmisji (transport ruchomości z lokalu, pomieszczenie tymczasowe, pomieszczenie na ruchomości dłużnika), wydanie kluczy wierzycielowi.