Prawne aspekty melioracji

Na przełomie września i października tego roku adw. Łukasz Opaliński był jednym z prelegentów na konferencjach organizowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, których tematem były problemy melioracji na terenach rolniczych. Konferencje miały miejsce w Oleśnicy, Zgorzelcu i na Zamku Grodziec i brali w nich udział, poza rolnikami, przedstawiciele urzędów gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego. Adw. Łukasz Opaliński przygotował z tej okazji specjalny skrypt dotyczący podstawowych uregulowań w zakresie budowy, utrzymania, nadzoru i kontroli urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tworzenia i funkcjonowania spółek wodnych, który można pobrać tutaj.