Zmiana terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Sejm opowiedział się za przesunięciem z 1 stycznia do 1 maja 2016 r. terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przesunięcie terminu ma dać czas na przygotowanie nowej ustawy o obrocie ziemią rolną.

Obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców mija 1 maja 2016 r.