Nowa ustawa o obrocie ziemią rolną wejdzie w życie 30 kwietnia

Trwają prace w Sejmie nad ustawą, która wprowadzi nowe zasady obrotu ziemią rolną. Generalnie chodzi o to, że grunt rolny będzie mógł nabyć tylko rolnik indywidualny. Mocno zostanie ograniczony obrót dla osób nie będących rolnikami.

Poprzednio uchwalone przepisy w formie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a które miały wejść w życie początkowo 1 stycznia tego roku (następnie odłożono ich wejście w życie do 1 maja), w ogóle nie zafunkcjonują. Posłowie przeprojektowali wszystko od nowa i zaproponowali rozwiązanie w formie nowelizacji już istniejących ustaw.

Projektowane zmiany dotyczyć będą zarówno nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa, jak również gruntów w obrocie prywatnym.