Adwokat Łukasz Opaliński w Radiu Wrocław

Adwokat Łukasz Opaliński jest częstym gościem, w roli eksperta, w programie Pani Małgorzaty Majeran-Kokott pt ,,Reakcja24″ na antenie Radia Wrocław. Tematem audycji z jego udziałem są zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. W trakcie programu nadawanego ,,na żywo” słuchacze zadają adwokatowi Łukaszowi Opalińskiemu pytania dotyczące prawnych aspektów nabywania nieruchomości rolnych po 30 kwietnia 2016 r. Zgodnie z nowymi regulacjami grunty rolne mogą kupić tylko rolnicy indywidualni. Wyjątki mają dotyczyć nabywania ziemi m.in. przez osoby bliskie sprzedającemu, spadkobierców, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, Kościoły i związki wyznaniowe. Inny podmiot, np. inwestor, deweloper czy osoba prywatna, będzie mógł je kupić tylko za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych – pod warunkiem, że nie będzie chętnych wśród rolników.