Czynności wykonywane przez adwokata z zakresu prawa cywilnego

Prawo cywilne to pojęcie określające zespół norm prawnych, które dotyczą stosunków majątkowych, niemajątkowych oraz osobistych. Prawo to mówi o podmiotach, które są sobie równorzędne, tj. mają autonomię. Oficjalnie ustanowiony podział obejmuje:

  • prawo rzeczowe, w tym własności,
  • prawo zobowiązań (długi, kary umowne, wierzytelności),
  • prawo spadkowe (podział spadku, dziedziczenie, zachowek, wydziedziczenie, dziedziczenie przedsiębiorstwa, planowanie dziedziczenia),
  • prawo rodzinne (sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie, separacje, podziały majątku małżonków, rozdzielność majątkowa, alimenty, władza rodzicielska, ustanowienie kontaktów z dzieckiem).

W wielu aspektach prawo cywilne łączy się także z prawem handlowym, prawem pracy oraz prawem własności intelektualnej, choć obszary te zostały z niego wyodrębnione.

Pomoc i usługi świadczone w zakresie prawa cywilnego

Wspomniany obszar jest niezwykle szeroki, dlatego kancelarie prawne świadczące pomoc w tym zakresie mają przed sobą różnorodne zadania. Pierwszym krokiem, po zapoznaniu się z kwestią, z jaką zgłosił się klient, jest doradztwo i omówienie specyfiki konkretnego przypadku. Dalej, w zależności od charakteru sprawy, prawnik może pełnić wielorakie funkcje. Może reprezentować w procesach sądowych, uczestniczyć w negocjacjach w imieniu klienta, doradzać, a także zajmować się stricte stroną biurokratyczną, sporządzając konieczne w danej sprawie pozwy, wnioski i inne wymagane dokumenty. Plan pracy ustalany jest podczas pierwszej wizyty w kancelarii adwokackiej, w trakcie której obydwie strony, zarówno prawnik, jak i klient, określają wzajemne oczekiwania oraz potrzeby.

W zakresie prawa cywilnego głównym zadaniem adwokata jest więc zapewnienie profesjonalnego doradztwa, a po zapoznaniu się ze specyfiką danej sprawy wskazanie działań, które są możliwe do podjęcia. Jeśli klient sobie tego życzy, adwokat oferuje także późniejszą pomoc, np. reprezentowanie w sądzie.