Czynności wykonywane przez adwokata z zakresu prawa pracy.

Obszar prawa definiujący stosunki na linii pracodawca – pracownik określany jest mianem prawa pracy. Podstawowy akt, który mówi o prawach, a także o obowiązkach obydwu stron na tym polu, nosi natomiast nazwę Kodeksu pracy. Nie jest to jednak jedyny dokument regulujący tę dziedzinę, obowiązują bowiem także inne ustawy, porozumienia i statuty. Poprawna interpretacja przepisów, w razie pojawienia się wątpliwości czy konfliktów, często wymaga pomocy adwokata, który objaśni zaistniałą sytuację i doradzi podjęcie stosownych kroków.

Prawo pracy – kiedy skorzystać z pomocy adwokata?

Konflikty związane z prawem pracy są w Polsce dość powszechne, dlatego też adwokaci zajmujący się tym obszarem z pewnością nie narzekają na niedostatek pracy. Najczęściej pojawiające się problemy dotyczą takich spraw jak:

  • bezpodstawne zwolnienia z pracy,
  • sprawy o mobbing i dyskryminację,
  • nieprzestrzeganie praw zatrudnionej osoby przez pracodawcę,
  • dochodzenie o odszkodowania od ZUS z tytułu wypadków oraz chorób zawodowych, nabytych w trakcie świadczenia obowiązków pracowniczych.

W czym może pomóc nam adwokat?

Jeśli mamy wątpliwości co do konkretnego przypadku w zakresie prawa pracy, pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z kancelarią adwokacką, która zajmuje się prowadzeniem tego typu spraw. Po konsultacji dowiemy się, jakie działania będą możliwe do podjęcia w danej kwestii i podejmiemy decyzję odnośnie do kolejnych etapów postępowania. Po wspólnym opracowaniu ścieżki działania, w zależności od sprawy, rolą adwokata będzie skompletowanie koniecznej dokumentacji, a także przygotowanie pozwu. Etap późniejszy stanowić będzie natomiast reprezentowanie Klienta przed sądem lub organami państwowymi (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy) i pomoc aż do uzyskania wyroku. Dodatkowo, jeśli dana kwestia wymaga tylko porady, w naszej kancelarii adwokackiej klienci mogą skorzystać także z wygodnej pomocy prawnej on-line.

Dodatkowe usługi adwokackie w zakresie prawa pracy

Reprezentacja w trakcie rozpraw sądowych i zwykła pomoc prawna to jednak nie jedyne zadania adwokata zajmującego się prawem pracy. Specyficznym rodzajem działalności jest także pomoc pracodawcom, np. w przygotowywaniu wewnętrznych dokumentów przedsiębiorstwa w zakresie wynagrodzeń czy regulaminów tak, aby były one zgodne z aktualnymi przepisami.