Działalność Kancelarii pro bono

W ramach aktywności pro bono adwokat Łukasz Opaliński zajmuje się obsługą prawną nowopowstałego stowarzyszenia pod nazwą ,,Silne Kobiety Bogatyni”, które skupia w swoich szeregach kobiety z terenów dotkniętych ubiegłoroczną, katastrofalną w skutkach powodzią.
Organizacja ma na celu m.in. propagowanie działań sprzyjających wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych kobiet, a w szczególności działalność na rzecz usamodzielnienia się, nabycia wiary w siebie, pewności w poruszaniu się na rynku pracy. Stowarzyszeniu aktywnie pomaga Wicewojewoda Dolnośląski Pani Ilona Antoniszyn-Klik.

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu