Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Śmierć osoby bliskiej wiąże się z koniecznością uporządkowania kwestii majątkowych po niej. Dla tych niezorientowanych w kwestiach prawnych pewne pojęcia wydają się dość abstrakcyjne. Co do zasady, moment nabycia spadku przez spadkobiercę następuje już z chwilą otwarcia spadku. Przepisy nie wymagają tutaj podejmowania żadnych dodatkowych czynności. Mimo tego, w większości wypadków, głównie tam, gdzie grono Read more about Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku[…]