Eksmisje

Współcześnie nader często zdarza się, że osoba lub osoby, które zajmują naszą nieruchomość, nie chcą się z niej wyprowadzić. W takiej sytuacji należy zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem przeprowadzić oficjalne postępowanie eksmisyjne. Jego finałem będzie usunięcie niepożądanego lokatora przez komornika. Należy jednak pamiętać, że eksmitować można jedynie osoby, które zajmują naszą nieruchomość bezprawnie. Jeśli podpisaliśmy wcześniej umowę najmu, to eksmisja jest niemożliwa, przynajmniej do dnia, w którym wygasa rzeczona umowa. Oczywiście umowę najmu można również wypowiedzieć, jeśli zaistniały przyczyny określone zarówno w umowie, jak i ustawie o ochronie praw lokatorów. Wypowiedzenie musi być sporządzone na piśmie i zawierać dokładną przyczynę.

A jeśli to nic nie da?

Jeśli po wygaśnięciu umowy lub jej skutecznym wypowiedzeniu lokator nie chce się wyprowadzić, należy rozważyć postępowanie eksmisyjne. Nasza Kancelaria w imieniu Klientów wnosi do właściwego sądu (czyli sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania opornego lokatora) powództwo o eksmisję. Sąd bada sprawę, ustala czy gmina powinna zapewnić lokatorowi lokal socjalny, czy też nie. Jeśli zostanie orzeczona eksmisja, to z prawomocnym wyrokiem można ją przeprowadzić. Dokonuje jej komornik, który wzywa osobę eksmitowaną do opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie i dopiero w momencie, gdy ten upłynął, a lokator nadal zajmuje nieruchomość, przystępuje do właściwego opróżnienia lokalu zarówno z osób, jak i rzeczy.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria Opaliński prowadzi sprawy o eksmisje zarówno z lokali objętych umową najmu, jak i mieszkań spółdzielczych oraz z mieszkań stanowiących odrębną własność. Oferujemy kompleksowy nadzór nad przeprowadzeniem eksmisji, prowadzący do opróżnienia pomieszczeń i wydania nieruchomości właścicielowi.

  • uzyskanie prawomocnego wyroku eksmisyjnego,
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
  • zapewnienie logistyczne na dzień eksmisji (transport ruchomości z lokalu, pomieszczenie tymczasowe, pomieszczenie na ruchomości dłużnika),
  • wydanie kluczy wierzycielowi.


KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu