Pomoc w negocjacjach

Każde negocjacje czy mediacje kończą się ustaleniami, które muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Jednakże, aby takie były konieczna jest pomoc prawnika, który jest w stanie doradzić Klientowi oraz reprezentować jego interesy w taki sposób, aby uzyskać korzystny dla niego wynik.

Tylko doskonała znajomość zagadnień prawnych pozwala na ocenę czy propozycje wysuwane przez strony postępowania są możliwe do realizacji i co najważniejsze legalne. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku negocjowania warunków intratnych umów i transakcji handlowych opiewających na znaczne kwoty. Tutaj nie ma miejsca na przypadkowe rozwiązania i niesprawdzone informacje.

Najlepiej od początku prowadzonych negocjacji zwrócić się o pomoc do naszej Kancelarii. Pozwoli to uniknąć nie tylko problemów, ale i stresu związanego z postępowaniem sądowym, kiedy negocjacje nie przyniosą spodziewanego efektu, a sprawa przeniesie się na wokandę. Tutaj podobnie jak i w wielu sytuacjach życiowych zastosowanie ma stare polskie przysłowie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Z pomocą prawnika kompromis można uzyskać szybciej, nie narażając się na utratę czasu i dodatkowe koszty.

Rola prawnika w negocjacjach

Negocjacje mogą mieć wiele etapów, a zadaniem prawnika jest nadzór nad każdym z nich. Do niego należy analiza strategii oraz propozycji wysuwanych przez pozostałych uczestników mediacji. Jego zadaniem jest dbanie o interes i dobro Klienta przy wskazywaniu możliwych rozwiązań i podsuwaniu możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeśli spór przebiega między firmami, to do zadań prawnika należy również uświadomienie stronom korzyści mediacji i kosztów ewentualnego dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Dodatkowo prawnik może reprezentować przedsiębiorcę podczas negocjacji, szczególnie kiedy Klient jest emocjonalnie zaangażowany, co nie ułatwia mu realnej oceny sytuacji.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu