19 kwietnia 2019

Pomoc w negocjacjach

Każde negocjacje czy mediacje kończą się ustaleniami, które muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Jednakże, aby takie były konieczna jest pomoc prawnika, który jest w stanie doradzić Klientowi oraz reprezentować jego interesy w taki sposób, aby uzyskać korzystny dla niego wynik.

Tylko doskonała znajomość zagadnień prawnych pozwala na ocenę czy propozycje wysuwane przez strony postępowania są możliwe do realizacji i co najważniejsze legalne. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku negocjowania warunków intratnych umów i transakcji handlowych opiewających na znaczne kwoty. Tutaj nie ma miejsca na przypadkowe rozwiązania i niesprawdzone informacje.

Najlepiej od początku prowadzonych negocjacji zwrócić się o pomoc do naszej Kancelarii. Pozwoli to uniknąć nie tylko problemów, ale i stresu związanego z postępowaniem sądowym, kiedy negocjacje nie przyniosą spodziewanego efektu, a sprawa przeniesie się na wokandę. Tutaj podobnie jak i w wielu sytuacjach życiowych zastosowanie ma stare polskie przysłowie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Z pomocą prawnika kompromis można uzyskać szybciej, nie narażając się na utratę czasu i dodatkowe koszty.

Rola prawnika w negocjacjach

Negocjacje mogą mieć wiele etapów, a zadaniem prawnika jest nadzór nad każdym z nich. Do niego należy analiza strategii oraz propozycji wysuwanych przez pozostałych uczestników mediacji. Jego zadaniem jest dbanie o interes i dobro Klienta przy wskazywaniu możliwych rozwiązań i podsuwaniu możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeśli spór przebiega między firmami, to do zadań prawnika należy również uświadomienie stronom korzyści mediacji i kosztów ewentualnego dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Dodatkowo prawnik może reprezentować przedsiębiorcę podczas negocjacji, szczególnie kiedy Klient jest emocjonalnie zaangażowany, co nie ułatwia mu realnej oceny sytuacji.