Windykacja należności

Sprawne ściąganie należności jest jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Od niego zależy płynność finansowa firm i ich bieżąca działalność. Dlatego też naszym Klientom oferujemy kompleksową współpracę w zakresie windykacji należności. Reprezentujemy ich przed sądami oraz organami, jak również wspomagamy ich wewnętrzne działy prawne i te zajmujące się odbiorem należności.

W imieniu naszych Klientów przygotowujemy odpowiednie wezwania do zapłaty, a jeśli ta droga okaże się nieskuteczna, to sporządzamy stosowny pozew i wysyłamy go do sądu. Kiedy nakaz zapłaty zostanie wydany i się uprawomocni, występujemy o nadanie mu klauzuli wykonalności. A następnie kierujemy sprawę do egzekucji.

Wybrane usługi w ramach windykacji należności świadczone przez naszą Kancelarię:

• przygotowanie wezwania do zapłaty,
• negocjacje z dłużnikami Klienta,
• ugody pozasądowe oraz sądowe,
• zabezpieczenie wierzytelności,
• windykacja sądowa,
• zaskarżanie nakazów zapłaty,
• windykacja należności zagranicznych,
• wykonywanie polskich wyroków poza granicami kraju (w Unii Europejskiej oraz poza nią),
• wykonywanie zagranicznych wyroków w naszym kraju.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu