19 kwietnia 2019

Obrót nieruchomościami rolnymi

Zmiany prawne, które weszły w życie w 2016 roku, sprawiły, że bieżący obrót nieruchomościami rolnymi stał się problematyczny. Chodzi o ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego i ograniczenia z niej wynikające. Jednakże z pomocą naszej Kancelarii trudności w tym zakresie są do pokonania. Nasze usługi kierujemy nie tylko do rolników indywidualnych, ale również do przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą. Z powodzeniem korzystają z nich także podmioty, które działalności związanej z rolnictwem nie prowadzą, ale posiadają nieruchomości rolne. Najczęściej dotyczy to deweloperów oraz różnego rodzaju inwestorów.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi postępowania dotyczące:

• wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,
• wydzielania oraz scalania nieruchomości rolnych,
• uregulowania stanu prawnego gruntu,
• przygotowania oraz negocjowania umów sprzedaży nieruchomości rolnych,
• negocjacji warunków umów dzierżawy,
• odszkodowań z wywłaszczenie gruntu np. pod drogi publiczne,
• uzyskania zgód na nabycie gruntów rolnych,
• uzyskania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości rolnych na podstawie dekretów.