19 kwietnia 2019

Szkody łowieckie

Rolnicy, których pola i nieruchomości rolne sąsiadują z lasami, narażeni są na szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta. Najczęściej sprawcami są dziki, sarny czy jelenie. Stąd też wzięła się nazwa – szkody łowieckie. Należy pamiętać, że często straty powodują zwierzęta objęte ochroną np. bobry, których tamy podnoszą poziom wód, przez co zalewane są pola.

Niezmiernie ważny jest fakt, iż zasady wypłaty odszkodowań z tego typu szkody są diametralnie inne niż w przypadku regulacji w prawie cywilnym. Tutaj najważniejsza jest drobiazgowość oraz szybkość w dokumentowaniu powstałych przez zwierzęta zniszczeń, które szybko ulegają zatarciu.

W tego typu sprawach pomagamy naszym Klientom w:

• dokumentacji i szacowaniu szkód łowieckich,
• ustaleniu wysokości odszkodowania,
• dochodzeniu swoich praw w sądzie.

Mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu takich spraw, jak również szerokie grono specjalistów, z którymi współpracujemy przy okazji takich zleceń.