19 września 2011

Zakres usług

Pomoc prawna dla osób prywatnych i firm

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Opalińskiego świadczy profesjonalne usługi prawne skierowane zarówno do osób prawnych, jak i podmiotów indywidualnych. Usługi te obejmują porady prawne, sporządzanie pozwów i pism procesowych oraz zastępstwa procesowe. Kancelaria posiada doświadczenie w każdej gałęzi prawa, począwszy od prawa rodzinnego, poprzez gospodarcze, aż do karnego. Sprawy realizuje w sposób kompleksowy, stawiając na komfort Klienta i efektywność podejmowanych działań. Siedzibę Kancelarii zlokalizowano we Wrocławiu, ale pomoc prawną świadczy dla Klientów z całej Polski.
Zapraszamy do współpracy.

Zakres usług prawnych

Zakres świadczonych usług obejmuje materię:

 • prawa cywilnego (porady prawne, umowy, odszkodowania, prawo autorskie, prawo spadkowe, podział majątku, windykacja należności, negocjacje, reprezentacja przed sądem);
 • prawa pracy (porady, reprezentacja w sporach z pracownikami, pracodawcami, ZUS i PIP, udział w negocjacjach, pozwy indywidualne i zbiorowe, przygotowywanie i opiniowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia);
 • prawa gospodarczego (całościowa obsługa prawna jednoosobowych działalności gospodarczych, fundacji, spółek handlowych oraz firm zagranicznych);
 • prawa administracyjnego (przygotowywanie i redagowanie pism, skarg oraz opinii prawnych, pomoc w nabywaniu licencji, koncesji i zezwoleń);
 • prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podział majątku, spadki);
 • prawa karnego (obrona w każdym stadium postępowania, przygotowywanie niezbędnych pism i wniosków);
 • prawa rolnego (obsługa spraw związanych m.in. ze szkodami łowieckimi, dzierżawą gruntów, obrotem nieruchomościami rolnymi, zniesieniem współwłasności, prawem wodnym, leśnym i ochroną środowiska);
 • obsługi prawnej firm (sporządzanie umów oraz innej dokumentacji, reprezentacja przed sądem, w spotkaniach, negocjacjach, bieżące doradztwo prawne);
 • prawa obrotu nieruchomościami (obsługa transakcji na nieruchomościach, regulacja kwestii prawnych, przygotowanie umów, doradztwo, reprezentacja przed sądem);
 • zamówień publicznych (sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sprawdzenie oferty pod kątem formalno – prawnym, obsługa odwołań do Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądu);
 • odzyskiwania wierzytelności (prowadzenie działań polubownych oraz postępowań sądowych, uzyskanie tytułów wykonawczych, nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym);
 • eksmisji (uzyskanie wyroku eksmisyjnego, nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym, organizacja logistyki na dzień eksmisji).

Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju sporów sądowych. Zapewnia zastępstwo procesowe przez pełnomocnika w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej. Każdemu Klientowi zapewniamy dyskrecję i terminowość.