Prawo rolne

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów z branży rolnej niezależnie od ich wielkości. Wieloletnia praktyka oraz stała, nieprzerwana współpraca z Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu dają gwarancję aktualnej i rzetelnej wiedzy z zakresu prawa rolnego oraz dogłębnej znajomości problemów, jakie dotykają polskie rolnictwo.

Usługi Kancelarii w zakresie prawa rolnego obejmują w szczególności:

roln2

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie funkcjonowania rynków rolnych, w tym umów kontraktacyjnych, umów dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania,
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowym, w tym odwołań, skarg, zażaleń, apelacji,
 • pomoc w zakresie szkód łowieckich,
 • pomoc w sprawach związanych z dzierżawą gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych – ANR (obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – KOWR),
 • pomoc w sprawach związanych z dzierżawą gruntów w obrocie prywatnym,
 • reprezentacja organizacji rolniczych,
 • dochodzenie przed sadem należności pieniężnych i zobowiązań o charakterze niepieniężnym wynikających z nienależytego wykonania umów: kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania,
 • doradztwo w sprawach o zniesienie współwłasności, prawa sąsiedzkiego, zasiedzenie,
 • doradztwo w zakresie prawa leśnego, wodnego, ochrony środowiska,
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, (gruntami rolnymi), w szczególności w zakresie związanym z nową ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego i płynących z niej ograniczeń,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach przed organami administracyjnymi (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ARiMR) dotyczącymi płatności bezpośrednich, płatności rolnośrodowiskowych i innych związanych z pomocą finansową do gruntów rolnych.


KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu