Prawo karne

Usługi adwokackie w zakresie prawa karnego

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych, oraz wykroczeń. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • obronę we wszystkich stadiach postępowania (przygotowawczego, sądowego),
  • udzielanie porad i opinii prawnych,
  • sporządzanie pism i wniosków procesowych,
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych – występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych.

W dzisiejszym świecie do przestępstw i wykroczeń dochodzi niestety bardzo często. Każdemu, kto dopuści się jakiegokolwiek występku, mającego znamiona czynu niedozwolonego, przysługuje oczywiście prawo do obrony. Aby móc się do niej właściwie przygotować, a w późniejszym czasie dobrze wypaść przed sądem, należy zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika. Wybierając kancelarię adwokacką, z której pracownikiem chciałoby się podjąć dalsze działania w sprawie, należy zwrócić uwagę na jej renomę, osiągnięcia, a co najważniejsze, podejście do drugiego człowieka.

Fotolia 144795587 Subscription XXLres1

Czym może się zająć adwokat w przypadku prawa karnego

Każdy adwokat, który specjalizuje się w prawie karnym, może pomagać swojemu klientowi na wszystkich etapach postępowania, czyli w trakcie etapu przygotowawczego (prokuratorskiego), procesu sądowego oraz postępowania apelacyjnego. We Wrocławiu jest mnóstwo kancelarii, z których można skorzystać, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Warto, by klient jak najwcześniej występował o wsparcie do adwokata, ponieważ daje to większe prawdopodobieństwo osiągnięcia korzystnego rezultatu. Osoba oskarżona o popełnienie czynu niedozwolonego może bowiem w swej nieświadomości, powodowanej nieznajomością prawa, popełniać błędy, jakie później trudno będzie naprostować nawet najlepszemu obrońcy. Wówczas prokurator zyskuje dużą przewagę, a sprawa przybiera coraz gorszy obrót.

Sprawy karne są naprawdę rozmaite, ponieważ dotyczą bardzo różnych obszarów działalności ludzkiej. Nader często każdy z nas ma do czynienia z przestępstwami komunikacyjnymi, które wiążą się, jak sama nazwa wskazuje, z wszelkiego rodzaju nieprawidłowościami, występującym podczas poruszania się po ulicy. Najczęściej są to różnorodne wypadki, które mają miejsce na drodze. Przestępstwa przeciwko wolności, których również obecnie nie brakuje, to głównie groźby karalne, stalking, mobbing w pracy czy szantaż. Dobry adwokat przyda się też w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, czyli wszelkich bójek, spowodowania uszczerbku na zdrowiu drugiego człowieka czy też narażenie danej osoby na utratę życia lub zdrowia.

Prawo karne Wrocław – Adwokat Opaliński

Fotolia 143065528 Subscription XL
Fotolia 141077384 Subscription XXLres

Kancelaria adwokata Łukasza Opalińskiego zajmuje się wieloma sprawami dotyczącymi przestępstw gospodarczych oraz skarbowych. Zawsze stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klienta, niezależnie od tego, czy przychodzi jako oskarżony, czy jako osoba pokrzywdzona w sprawie. Każdą sprawę rozpatruje indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, by niczego nie przeoczyć, a całość postępowania mogła przebiegać jak najsprawniej.

Jako adwokat z dużym doświadczeniem, adwokat Łukasz Opaliński stara się jednocześnie dzielić swoją wiedzą w zakresie prawa karnego, udzielając porad zainteresowanym oraz wystawiając opinie w tym zakresie. Jeśli Wrocław jest Twoim miejscem zamieszkania, zapraszam.

Pomoc adwokata osobie pokrzywdzonej – prawo karne

Jeśli wymaga tego sytuacja, Łukasz Opaliński – jako wykwalifikowany adwokat znający dobrze prawo karne, może z powodzeniem wystąpić w roli oskarżyciela posiłkowego lub też powoda cywilnego.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu