19 września 2011

Prawo karne

Kancelaria prowadzi liczne postępowania karne, w tym karno-gospodarcze na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

Sprawy karne mogą dotyczyć skrajnie różnych obszarów naszej codziennej działalności. Najczęstszymi są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, komunikacyjne, kradzieże, oszustwa, a także groźby karalne, stalking, mobbing w miejscu w pracy czy szantaż.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • kompleksowe opracowanie linii obrony klienta (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, inicjatywa dowodowa);
  • obronę we wszystkich stadiach postępowania (przygotowawczego, sądowego)
  • udzielanie porad i opinii prawnych;
  • sporządzanie pism i wniosków procesowych;
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych – występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych;
  • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).