Prawo karne

Kancelaria adwokata Łukasza Opalińskiego zajmuje się sprawami dotyczącymi przestępstw gospodarczych, skarbowych oraz wykroczeń. Jeśli wymaga tego zaistniała sytuacja, może również wystąpić w roli oskarżyciela posiłkowego lub też powoda cywilnego.

Kancelaria zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klienta, niezależnie od tego, czy ten przychodzi jako oskarżony, czy jako osoba pokrzywdzona w sprawie. Każdą sprawę rozpatruje indywidualnie, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, by niczego nie przeoczyć. Dzięki takiemu podejściu całość postępowania przebiega sprawnie.Adwokat Łukasz Opaliński jako prawnik z dużym doświadczeniem stara się jednocześnie dzielić swoją wiedzą w zakresie prawa karnego, udzielając porad zainteresowanym oraz wystawiając opinie w tym zakresie.

Fotolia 144795587 Subscription XXLres1

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

• obronę we wszystkich stadiach postępowania (przygotowawczego, sądowego),
• udzielanie porad i opinii prawnych,
• sporządzanie pism i wniosków procesowych,
• reprezentowanie interesów pokrzywdzonych – występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych.

Fotolia 143065528 Subscription XL
Fotolia 141077384 Subscription XXLres


Kiedy poprosić o pomoc adwokata?

W dzisiejszym świecie do przestępstw i wykroczeń dochodzi bardzo często. Każdemu, kto dopuści się jakiegokolwiek występku, mającego znamiona czynu niedozwolonego, przysługuje oczywiście prawo do obrony. Jednakże, aby móc się do niej właściwie przygotować, a w późniejszym czasie dobrze wypaść przed sądem, najlepiej zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika.

Wybór Kancelarii adwokackiej nie powinien być przypadkowy, należy zwrócić uwagę zarówno na jej renomę, osiągnięcia w prowadzonych wcześniej sprawach, jak i samo podejście do drugiego człowieka. To ostatnie ma szczególnie duże znaczenie, ponieważ sprawy karne najczęściej wyróżniają się tym, że Klienci podchodzą do nich bardzo emocjonalnie. Prawnik musi więc wykazać się empatią, jednocześnie zachowując trzeźwy ogląd całej sytuacji.

Różnorodność spraw karnych

Sprawy te mogą dotyczyć skrajnie różnych obszarów naszej codziennej działalności. Często mamy do czynienia z przestępstwami komunikacyjnymi, kradzieżami, oszustwami.

Do kolejnej kategorii powszechnych przestępstw są te przeciwko wolności tj. groźby karalne, stalking, mobbing w miejscu w pracy czy szantaż. Pomoc doświadczonego adwokata przyda się także w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, do których należą np. bójki, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu czy narażenie drugiego człowieka na utratę zdrowia lub życia.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu