19 września 2011

Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prawa gospodarczego. Zapewnia obsługę prawną zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek handlowych oraz fundacji i stowarzyszeń. Usługa ta prowadzona jest zarówno w ramach stałej współpracy, jak i doraźnie w ramach konkretnych jednorazowych zleceń.

W ramach prawa gospodarczego Kancelaria realizuje następujące czynności:

  • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, a także fundacji, stowarzyszeń oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych;
  • bieżąca obsługa prawna osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorstw zagranicznych;
  • tworzenie dokumentów organów spółek;
  • dokonywanie zmian w KRS;
  • przekształcanie, rozwiązanie i likwidacja spółek, fundacji oraz stowarzyszeń;
  • postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • reprezentację spółek w procesach sądowych, administracyjnych oraz sądowo -administracyjnych we wszystkich instancjach.