Prawo pracy

Obok życia osobistego to właśnie praca zawodowa zajmuje główne miejsce w naszym codziennym życiu. Kiedy pojawiają się problemy w pracy, komplikuje się wszystko wokół i potrzebna jest rzetelne doradztwo oraz pomoc doświadczonego prawnika. Dlatego też wśród usług oferowanych przez naszą Kancelarię prawo pracy zajmuje szczególne miejsce. Świadczymy wszechstronną pomoc w tym zakresie, dzięki której Klienci trwale odzyskują spokój, dobre imię oraz zadośćuczynienie za poniesione szkody, jeśli istnieją ku temu przesłanki.

• pomoc w stosowaniu i interpretacji norm prawa pracy,
• doradztwo w zakresie najkorzystniejszych form rozwiązania stosunku pracy,
• reprezentacja przed sądami pracy w sporach z pracownikami bądź pracodawcami, które dotyczą m.in. roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowań świadectw pracy, roszczeń o odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji, wypadków przy pracy, dyskryminacji, mobbingu,
• świadczenie ochrony prawnej roszczeń pracowniczych w momencie niewypłacalności pracodawcy,
• egzekwowanie należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
• reprezentacja Klientów przed organami państwowymi, w tym ZUS i Państwową Inspekcją Pracy,
• pomoc w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy,
• pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych,
• przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale również umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,
• sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu