19 września 2011

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z pracownikami oraz w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Doradztwo Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje m.in.:

  • pomoc w stosowaniu i interpretacji norm prawa pracy;
  • doradztwo w zakresie najkorzystniejszych form rozwiązania stosunku pracy;
  • prowadzenie spraw sądowych dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę; sprostowań świadectw pracy, roszczeń o odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji, wypadków przy pracy, dyskryminacji, mobbingu;
  • świadczenie ochrony prawnej roszczeń pracowniczych w momencie niewypłacalności pracodawcy;
  • egzekwowanie należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • reprezentacja klientów przed organami państwowymi;
  • pomoc w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy;
  • pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych;
  • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale również umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników;
  • sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich.