Prawo administracyjne

To różnorodna dziedzina prawa, która najogólniej rzecz ujmując, ma za zadanie regulować stosunki prawne na linii jednostka – organy władzy państwowej i samorządowej.

Najczęściej sprawy te dotyczą jednego z poniższych zakresów:

• prawo zamówień publicznych,
• prawo zagospodarowania przestrzennego,
• prawo spółdzielcze,
• prawo o gospodarce nieruchomościami,
• prawo budowlane,
• prawo ochrony środowiska,
• prawo wodne.

Usługi Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego:

• redagowanie pism, skarg, odwołań, zażaleń, oraz wniosków o wznowienie postępowania czy kasacji w związku z działalnością organów administracji państwowej, oraz jednostek samorządu terytorialnego,
• przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Klienta.
• pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji,
• reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych zarówno przed wojewódzkimi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu