20 kwietnia 2017

Alimenty

Świadczenie, jakim są alimenty, płacone jest przez jednego członka rodziny na drugiego. Są one regularne i obligatoryjne, a polegają nie tylko na dostarczaniu środków utrzymania, ale i w miarę potrzeby także środków wychowania.

Dzieciom, które nie potrafią się samodzielnie utrzymać, przysługują alimenty, a ten obowiązek finansowy lub pieniężno-naturalny jest po stronie rodziców. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dochody z majątku dziecka są wystarczające, aby pokryć koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem.

W sytuacji, gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładowi małżeństwa, a jeden z nich znajduje się w niedostatku (brak jakichkolwiek środków utrzymania lub też niewystarczające uzyskiwane dochody), to może on wystąpić o zasądzenie mu od drugiego małżonka alimentów. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka zobowiązanego do alimentów oraz usprawiedliwione potrzeby małżonka, który o nie wnioskuje.

Zgodnie z prawem alimenty mogą płacić też krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych są jednak tylko te osoby, które znajduje się w niedostatku.

Wysokość alimentów każdorazowo jest ustalana indywidualnie. Zależy od kilku zmiennych, do których należą usprawiedliwione potrzeby dziecka, zarobki rodzica, który ma płacić alimenty oraz oczekiwania byłego partnera lub partnerki.

W przedmiotowym zakresie usługi Kancelarii dotyczą:

  • uzyskania alimentów;
  • zmiany wielkości alimentów lub ich zawieszenia;
  • uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego.