19 września 2011

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje sprawy dotyczące bardzo wrażliwych aspektów życia człowieka. Często są to sytuacje niezwykle bolesne i skomplikowane. Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo oraz obsługę. Nie tylko udziela porad prawnych, ale również przygotowuje wnioski, pisma procesowe, uczestniczy w negocjacjach i reprezentuje swoich klientów na salach sądowych.

Kancelaria oferuje pomoc w sprawach o:

  • rozwód;
  • separację;
  • podział majątku z drugim małżonkiem;
  • alimenty, w tym o ich podwyższenie lub obniżenie;
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem;
  • wykonanie kontaktów rodzica z dzieckiem;
  • wyrażenie przez sąd zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.