19 września 2011

Windykacja należności

W ramach samodzielnie prowadzonych procesów windykacyjnych Kancelaria oferuje klientom pełen wachlarz usług, począwszy od badania wypłacalności dłużnika, aż po przymusowe wykonanie wyroku i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:

  • prowadzenie działań polubownych na etapie przedsądowym;
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania sądowego;
  • uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwiającego prowadzenie egzekucji sądowej wobec dłużnika;
  • nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego;
  • prowadzenie postępowania przeciwko osobom odpowiedzialnym subsydiarnie za zobowiązania spółek handlowych.