19 września 2011

Obrót nieruchomościami i inwestycje budowlane

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym i budowlanym, a także w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi.

Usługi pomocy i doradztwa prawnego obejmują w szczególności:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości (w tym umów przedwstępnych, umów warunkowych), reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości;
  • obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
  • przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich, umów o wspólną realizację inwestycji oraz reprezentację w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów;
  • doradztwo w zakresie rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowalnego, reprezentację w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, projektantami oraz ubezpieczycielami;
  • przygotowanie umów najmu, umów dzierżawy, umów franczyzowych dotyczących działalności prowadzonej w realizowanych obiektach, a także umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;