19 września 2017

Podział majątku

Kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.
Rozwód małżonków, między którymi istniała wspólność majątkowa powoduje, że wspólność ta ustaje, a w jej miejsce pojawia się rozdzielność majątkowa. Ustanie wspólności majątkowej nie oznacza jednak, że wspólny majątek małżonków przestaje istnieć. Należy on nadal do obojga małżonków, zmienia się jednakże jego charakter.

Z doświadczenia wynika, że sprawy o podział majątku po rozwodzie i ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami należą do kategorii spraw trudnych, zazwyczaj trwają kilka lat i wymagają zgłoszenia oraz przeprowadzenia szeregu dowodów. Sprawy tego typu znacznie się od siebie różnią i nigdy nie są sztampowe – pojawia się w nich wiele różnych zmiennych, które każdą czynią jedyną w swoim rodzaju.

Kancelaria zajmuje się pomocą w takich sprawach, jak:

  • polubowny podział majątku;
  • sądowy podział majątku;
  • porady prawne w zakresie podzielenia majątku wspólnego – sposobów i czynności z tym związanych.