Podział majątku

Kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Rozwód małżonków między którymi istniała wspólność majątkowa powoduje, że wspólność ta ustaje, a w jej miejsce pojawia się rozdzielność majątkowa. Ustanie wspólności majątkowej nie oznacza jednak, że wspólny majątek małżonków przestaje istnieć. Należy on nadal do obojga małżonków, zmienia się jednakże jego charakter.

Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny dobrowolnie albo złożyć wniosek o podział do sądu rejonowego lub do sądu, który będzie orzekał o rozwodzie. Warto zaznaczyć, że podział może objąć cały majątek wspólny lub być ograniczony tylko do jego części. Szczególnie skomplikowany w praktyce może okazać się podział przedsiębiorstwa, które wchodziło w skład majątku wspólnego małżonków.

Przyda się pomoc prawnika

Z doświadczenia wynika, że sprawy o podział majątku po rozwodzie i ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, należą do kategorii spraw trudnych, zazwyczaj trwają kilka lat i wymagają zgłoszenia oraz przeprowadzenia szeregu dowodów. Sprawy tego typu znacznie się od siebie różnią i nigdy nie są sztampowe – pojawia się w nich wiele różnych zmiennych, które każdą czynią jedyną w swoim rodzaju. Dlatego tak ważne jest zadbanie o to, by sprawa od samego początku była prowadzona przez doświadczonego prawnika. Taka współpraca przed sądem może znacząco przyczynić się do wygranej Klienta.KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ŁUKASZ OPALIŃSKI

ul. Grabiszyńska 11/1
53-501 Wrocław (mapa)

tel./fax (71) 75 91 681
tel. kom. 608 073 681

e-mail: kancelaria@opalinski.eu