Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

W momencie rozwodu sąd musi podjąć decyzję, z którym z rodziców pozostaną pod opieką dzieci? Zwykle dzieci zostają z jednym z rodziców, a z drugim rodzicem mają kontakt mniej lub bardziej ograniczony. Rodzic, który na co dzień nie zajmuje się wychowywaniem dzieci, ma prawny obowiązek łożenia określonej sumy pieniędzy na utrzymanie dziecka lub dzieci. Kwotę tą ustala się indywidualnie, uzależniając jej wysokość od kilku zmiennych. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę m.in. usprawiedliwione potrzeby dziecka, zarobki rodzica, który ma płacić alimenty, a także oczekiwania partnera. Ustalając wysokość alimentów, sąd zawsze kierować powinien się dobrem dziecka.

Czytaj więcej

Czy warto korzystać z porad prawnych przez internet?

Wiele sytuacji w naszym życiu wiąże się z podejmowaniem decyzji, które skutkują konsekwencjami prawnymi. Wskazane jest więc, aby przed rozpoczęciem niektórych działań dotyczących spraw majątkowych, rodzinnych czy zawodowych zdobyć opinię prawną na temat zagadnień powiązanych z naszą sytuacją. Interesującym oraz pomocnym sposobem na jej zdobycie jest skorzystanie porady prawnej przez internet.Czytaj więcej

Czynności wykonywane przez adwokata z zakresu prawa pracy.

Obszar prawa definiujący stosunki na linii pracodawca – pracownik określany jest mianem prawa pracy. Podstawowy akt, który mówi o prawach, a także o obowiązkach obydwu stron na tym polu, nosi natomiast nazwę Kodeksu pracy. Nie jest to jednak jedyny dokument regulujący tę dziedzinę, obowiązują bowiem także inne ustawy, porozumienia i statuty. Poprawna interpretacja przepisów, w razie pojawienia się wątpliwości czy konfliktów, często wymaga pomocy adwokata, który objaśni zaistniałą sytuację i doradzi podjęcie stosownych kroków.Czytaj więcej

Gdzie zgłosić łamanie prawa pracy?

Łamanie praw pracowniczych to w Polsce niestety bardzo powszechna praktyka. W roku 2017 do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 50 tys. skarg na nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców prawa pracy, co stanowiło wzrost o prawie 15% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Trzeba również wziąć pod uwagę, że nie wszystkie naruszenia są sygnalizowane co oznacza, że skala uchybień jest naprawdę duża. Co obejmuję łamanie praw pracowniczych i gdzie można zgłaszać ten proceder?Czytaj więcej

Jakich porad udziela adwokat?

Jednym z głównych obszarów działania kancelarii adwokackich jest udzielanie klientom porad prawnych. Warto jednak mieć na uwadze, że większość prawników ma określone specjalizacje, dlatego też zanim zgłosimy się do konkretnej kancelarii powinniśmy dowiedzieć się, czy jej mecenasi zajmują się interesującym nas tematem. Poza adwokatami pomoc prawną świadczą też radcy prawni, doradcy prawni, a także –w niepełnym zakresie – notariusze.Czytaj więcej

Czynności wykonywane przez adwokata z zakresu prawa cywilnego

Prawo cywilne to pojęcie określające zespół norm prawnych, które dotyczą stosunków majątkowych, niemajątkowych oraz osobistych. Prawo to mówi o podmiotach, które są sobie równorzędne, tj. mają autonomię. Oficjalnie ustanowiony podział obejmuje: prawo rzeczowe, w tym własności, prawo zobowiązań (długi, kary umowne, wierzytelności), prawo spadkowe (podział spadku, dziedziczenie, zachowek, wydziedziczenie, dziedziczenie przedsiębiorstwa, planowanie dziedziczenia), prawo rodzinne Read more about Czynności wykonywane przez adwokata z zakresu prawa cywilnego[…]