Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

Śmierć członka najbliższej rodziny jest nie tylko bolesnym przeżyciem, ale również zdarzeniem posiadającym konsekwencje prawne. Najczęściej wiąże się ono z dziedziczeniem majątku po zmarłym. Doświadczenie pokazuje, że podział spadku nie zawsze przebiega harmonijnie. Warto zatem poznać sytuacje, które wywołują spory spadkowe.

Dlaczego dochodzi do sporów spadkowych?

U podstawy sporów znajdują się bez wątpienia rozczarowanie oraz poczucie krzywdy związane z podziałem spadku, który przeważnie nie odpowiada oczekiwaniom spadkobiercy. Wydawałoby się, że przepisy prawa we właściwy sposób regulują te kwestie. Warto pamiętać, że w zgodzie z literą prawa spadek można nabyć, jeśli należymy do kręgu spadkobierców wskazanych przez ustawę (Kodeks cywilny) albo na mocy testamentu będącego wyrazem woli spadkodawcy. Żaden z tych sposobów nie chroni jednak przed sporami o podział masy spadkowej.

W roszczeniach dotyczących spadku pojawia się zazwyczaj przekonanie o tym, że dziedziczona cześć spadku powinna być większa niż ta, która przypadła w udziale. Ogrom nieporozumień wywołuje podział majątku ruchomego i nieruchomego pomiędzy dziedziczącymi. Wielokrotnie sprawa o podział majątku komplikuje się, gdy krąg spadkobierców powiększa się o osoby wcześniej nieuwzględniane przy obejmowaniu spadku. Dzieje się tak często, gdy pojawia się dziecko zmarłego spoza związku małżeńskiego, a mające również prawo do dziedziczenia. Sporządzenie testamentu nie zawsze zapobiega opisanym sytuacjom. Jako wyraz sprzeciwu wobec stanu przedstawionego w testamencie wiele osób doprowadza do jego podważenia. Dodatkowo należy pamiętać, że osoby wskazane jako spadkobiercy, mają obowiązek do wypłacenia zachowku dziedziczącym w zgodzie z ustawą, ale pominiętych w testamencie. Do masy spadkowej wlicza się też wcześniejsze darowizny otrzymane od spadkodawcy. Jest to o tyle ważne, że nasz udział w podziale dóbr może być pomniejszony o ich wartość. Inny rodzaj sporów rodzi sytuacja wydziedziczenia, od której przy znalezieniu odpowiednich dowodów również można się odwoływać. Spadkobiercy mogą też utrudniać sobie drogę do nabycia majątku, jeśli wykażą, że ktoś z kręgu dziedziczących jest niegodny dziedziczenia.

Jak można rozwiązywać spory spadkowe?

Spory spadkowe, chociaż rodzą wiele konfliktów osobistych i rodzinnych mogą być rozwiązywane polubownie lub w trakcie postępowania sądowego. W ten sposób przede wszystkim ustala się status dóbr wchodzących w skład masy spadkowej, co jest niezbędne do życia i funkcjonowania w danej społeczności, np. należy określić, kto jest właścicielem działki, domu, mieszkania, gdyż od tego zależy szereg spraw, poczynając od płacenia podatków, a kończąc na wywożeniu śmieci czy odśnieżaniu chodnika. Ponieważ sprawy dotyczące podziału spadku rodzą wielkie emocje i są zarzewiem nierzadko wielopokoleniowych kłótni, to niezbędne jest uzyskanie porady prawnej w sprawie spadkowej.

W czasie konsultacji w kancelarii adwokackiej zyskamy rzetelną ekspertyzę prawną sprawy spadkowej, w której uczestniczymy. Prawnik zaoferuje nam pomoc w oszacowaniu naszego udziału oraz pozostałych spadkobierców w dziedziczonym majątku. Z jego udziałem nabędziemy prawa do przynależnych nam dóbr lub w przypadku dowodów podważymy wiarygodność testamentu. Pamiętajmy, że adwokat opracuje dla nas dokumentację niezbędną do wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego, a więc przygotowanie pozwów, wniosków itp. Toczące się sprawy przed sądem wiążą się nierzadko z trudnymi konfrontacjami z innymi spadkobiercami, dlatego warto wiedzieć, że prawnik może nas reprezentować na sali rozpraw. Prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego wymaga cierpliwości i czasu, być może właśnie z tego powodu warto przy konsultacji z kancelarią adwokacką przygotować własny testament zgodny z przepisami prawa i zasadami moralnymi, aby w przyszłości uchronić spadkobierców przed tego typu komplikacjami.