Jak napisać pozew o zapłatę?

Niekiedy by uzyskać zapłatę zmuszeni jesteśmy do wystąpienia na drogę sądową. Czy to przeciwko niesolidnemu kontrahentowi, który zwleka z zapłatą za dostarczone produkty, czy nieuczciwemu sprzedawcy, który dostarczył nam wadliwy produkt, a nie poczuwa się do jego naprawy lub wymiany na nowy. Oto, co powinien zawierać wniosek do sądu, zwany formalnie „pozwem”.Czytaj więcej

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

W momencie rozwodu sąd musi podjąć decyzję, z którym z rodziców pozostaną pod opieką dzieci? Zwykle dzieci zostają z jednym z rodziców, a z drugim rodzicem mają kontakt mniej lub bardziej ograniczony. Rodzic, który na co dzień nie zajmuje się wychowywaniem dzieci, ma prawny obowiązek łożenia określonej sumy pieniędzy na utrzymanie dziecka lub dzieci. Kwotę tą ustala się indywidualnie, uzależniając jej wysokość od kilku zmiennych. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę m.in. usprawiedliwione potrzeby dziecka, zarobki rodzica, który ma płacić alimenty, a także oczekiwania partnera. Ustalając wysokość alimentów, sąd zawsze kierować powinien się dobrem dziecka.

Czytaj więcej

Czy warto korzystać z porad prawnych przez internet?

Wiele sytuacji w naszym życiu wiąże się z podejmowaniem decyzji, które skutkują konsekwencjami prawnymi. Wskazane jest więc, aby przed rozpoczęciem niektórych działań dotyczących spraw majątkowych, rodzinnych czy zawodowych zdobyć opinię prawną na temat zagadnień powiązanych z naszą sytuacją. Interesującym oraz pomocnym sposobem na jej zdobycie jest skorzystanie porady prawnej przez internet.Czytaj więcej

Umowa dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę

Obecnie bardzo popularne są inwestycje w odnawialne źródła energii. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się elektrownie słoneczne. Inwestorzy poszukują gruntów pod tego typu instalacje i oferują rolnikom dość atrakcyjne warunki finansowe. Jednak proponowane przez nich wzory umów dzierżawy budzą szereg wątpliwości. Rolnicy powinni dokładnie przeczytać to co im jest podsuwane, a najlepiej skonsultować umowę z prawnikiem. Przedmiotowy artykuł porusza tylko kilka kwestii, o jakich traktują umowy pod elektrownie. Problemów jakie się pojawiają jest znacznie więcej. Każda firma stosuje swoje wzory umów. Nie ma nic odgórnie narzuconego, ustandaryzowanego. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie.

Czytaj więcej

Czynności wykonywane przez adwokata z zakresu prawa pracy.

Obszar prawa definiujący stosunki na linii pracodawca – pracownik określany jest mianem prawa pracy. Podstawowy akt, który mówi o prawach, a także o obowiązkach obydwu stron na tym polu, nosi natomiast nazwę Kodeksu pracy. Nie jest to jednak jedyny dokument regulujący tę dziedzinę, obowiązują bowiem także inne ustawy, porozumienia i statuty. Poprawna interpretacja przepisów, w razie pojawienia się wątpliwości czy konfliktów, często wymaga pomocy adwokata, który objaśni zaistniałą sytuację i doradzi podjęcie stosownych kroków.Czytaj więcej

Gdzie zgłosić łamanie prawa pracy?

Łamanie praw pracowniczych to w Polsce niestety bardzo powszechna praktyka. W roku 2017 do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 50 tys. skarg na nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców prawa pracy, co stanowiło wzrost o prawie 15% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Trzeba również wziąć pod uwagę, że nie wszystkie naruszenia są sygnalizowane co oznacza, że skala uchybień jest naprawdę duża. Co obejmuję łamanie praw pracowniczych i gdzie można zgłaszać ten proceder?Czytaj więcej

Jakich porad udziela adwokat?

Jednym z głównych obszarów działania kancelarii adwokackich jest udzielanie klientom porad prawnych. Warto jednak mieć na uwadze, że większość prawników ma określone specjalizacje, dlatego też zanim zgłosimy się do konkretnej kancelarii powinniśmy dowiedzieć się, czy jej mecenasi zajmują się interesującym nas tematem. Poza adwokatami pomoc prawną świadczą też radcy prawni, doradcy prawni, a także –w niepełnym zakresie – notariusze.Czytaj więcej