Czy warto korzystać z porad prawnych przez internet?

Wiele sytuacji w naszym życiu wiąże się z podejmowaniem decyzji, które skutkują konsekwencjami prawnymi. Wskazane jest więc, aby przed rozpoczęciem niektórych działań dotyczących spraw majątkowych, rodzinnych czy zawodowych zdobyć opinię prawną na temat zagadnień powiązanych z naszą sytuacją. Interesującym oraz pomocnym sposobem na jej zdobycie jest skorzystanie porady prawnej przez internet.

Jakie są zalety porad prawnych on-line?

Skorzystanie z internetowej porady prawnej to wygodny sposób, aby w zaciszu domowym uzyskać profesjonalną analizę nurtującej nas kwestii. Kontakt drogą elektroniczną nie wymaga zmian w harmonogramie zajęć, gdyż nie musimy w planie dnia rezerwować czasu na osobiste odwiedzenie kancelarii adwokackiej. Co ważne, odpowiedź uzyskamy w krótkim terminie, a więc oszczędzamy też cenny dla niektórych spraw czas. Poradę otrzymamy mailowo lub w formie pisemnej, przedstawioną w zrozumiałym języku, wyjaśniającym krok po kroku zawiłości natury prawniczej. Dzięki czemu będzie można do niej wielokrotnie powrócić, nie denerwując się, że któreś z ważnych sformułowań umknęło naszej uwadze albo z pamięci. Posiadanie spisanych wytycznych od adwokata ułatwi dalsze postępowanie w naszej sprawie.

Należy podkreślić, że ekspertyzy prawne uzyskiwane drogą elektroniczną są wiążące i zgodne ze stanem prawnym. Istotne zatem jest zwrócenie się o poradę do właściwego podmiotu. Prawnik udzielający porady bierze więc odpowiedzialność, za przygotowaną opinię, ale też dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Dlatego też tak ważne jest szczere i dokładne przedstawienie własnej sytuacji. Dyskrecja i poufność w trosce o dobro interesów klienta stanowią priorytet także dla kontaktów on-line. Z uwagi na bezpieczeństwo korespondencji elektronicznej stosuje się protokoły zabezpieczające przed niepożądanym przejęciem danych.

Kiedy warto skorzystać z porady prawnej przez internet?

Porady prawne udzielane poprzez drogę elektroniczną są przydatnym rozwiązaniem dla wszystkich, którym brak czasu bądź miejsce zamieszkania czy ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniają osobiste spotkanie z adwokatem.
Porady prawne on-line są pomocne w sprawach, które nie będą wiązały się z postępowaniem sądowym albo je poprzedzają – zawsze warto z nich skorzystać, aby rozeznać się we własnej sytuacji prawnej. Przedstawiają istotną formę wsparcia przed zawarciem umów cywilno-prawnych, podjęciem decyzji dotyczących spraw spadkowych czy majątkowych. Warto, aby korzystali z nich przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe firmy. Porady on-line są często jedyną drogą do uzyskania formalnego wsparcia przez osoby uwikłane w trudne sytuacje, niekorzystne decyzje administracyjne lub krzywdzące umowy. Za ich pośrednictwem zdobędziemy też wiedzę, jak przygotować siebie samych oraz potrzebne dokumenty do złożenia pozwu. Bardzo często to od porad prawnych uzyskiwanych drogą elektroniczną rozpoczyna się postępowanie, którego celem będzie zmiana warunków i kondycji życia.

Do korzystania z porad prawnych przez internet przekonuje niezwykła łatwość ich uzyskania. Można opisać nasz problem i wysłać na podany w zakładce Kontakty adres e-mail. Innym sposobem jest wypełnienie formularza kontaktowego widniejącego we wspomnianej zakładce. Bądźmy przygotowani, że odpowiedź uzyskamy niezwłocznie, ale będzie należało uiścić odpowiednią opłatę, której wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Warto pamiętać, że porada prawna on-line nie zobowiązuje nas do podejmowania konkretnych działań, ale w trosce o naszą sytuację oraz w zgodzie ze standardami etyki zawodowej zostanie zawsze przygotowana rzetelnie z uwzględnieniem wszystkich aspektów.