Kto płaci podatek rolny przy dzierżawie?

Kto płaci podatek rolny, gdy grunt jest dzierżawiony? Właściciel czy dzierżawca? Zagadnienie wyjaśnia adw. Łukasz Opaliński.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne, z wyłączeniem gruntów, które wykorzystuje się do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Aby grunt mógł zostać uznany za użytek rolny, musi być wykorzystywany do działalności rolniczej. Dodatkowo: aby grunty mogły zostać uznane za gospodarstwo rolne, muszą zajmować powierzchnię co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego.

Na tę liczbę składają się wszystkie grunty rolne, jakie znajdują się w posiadaniu jednego podatnika. Podatnikiem jest osoba prywatna lub prawna, np. spółka.

Szerzej czytaj TUTAJ.