Zwłoka w odbiorze produktów rolnych

Jestem producentem rolnym. Podpisałem umowę podmiotem skupowym umowę na zbyt produktów rolnych. Czekam na odbiór, a firma odbiorcza milczy. Towar bez odbioru jest skazany na zniszczenie. Co robić? Jak zmusić kontrahenta do odbioru produktów rolnych? Nierzadko zdarza się, że podmioty skupowe, pomimo podpisanych umów na zbyt płodów rolnych zwlekają z odbiorem od rolników. Niezależnie od Read more about Zwłoka w odbiorze produktów rolnych[…]

Plusy gospodarstwa rodzinnego

Jakie są plusy gospodarstwa rodzinnego? W jaki sposób ustala się powierzchnię gospodarstwa do limitu 300 ha? Tego wszystkiego dowiesz się z nowego, ciekawego artykułu. W artykule przeczytasz m.in. o uprawnieniach gospodarstw rodzinnych i o zasadach kupowania gruntów. Istotnym wyjątkiem jest art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. a ukur, który daje prawo powiększenia obszaru gospodarstwa Read more about Plusy gospodarstwa rodzinnego[…]

Czy coś grozi za przekroczenie powierzchni 300 ha gospodarstwa?

Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym grozi przekroczenie powierzchni 300 ha gospodarstwa oraz jak ma się do tego definicja rolnika indywidualnego i gospodarstwa rodzinnego. Z artykułu dowiesz się m.in. jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (ukur). Pamiętaj, że jako rolnik możesz prowadzić gospodarstwo wielkoobszarowe – jednak Read more about Czy coś grozi za przekroczenie powierzchni 300 ha gospodarstwa?[…]

Czy gmina może wymuszać budowę kanalizacji bez odszkodowania?

Czy gmina może wymuszać na właścicielu posesji budowę kanalizacji bez płacenia odszkodowania? Przeczytaj ciekawy artykuł o służebności przesyłu – dowiedz się, dlaczego gmina ma obowiązek wypłacenia odszkodowania każdemu właścicielowi gruntu. Pamiętaj, że właścicielowi należy się nie tylko wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, ale również odszkodowanie za ewentualne szkody i zajęcie terenu. Warto znać swoje prawa Read more about Czy gmina może wymuszać budowę kanalizacji bez odszkodowania?[…]

Ograniczenia po zakupie nieruchomości rolnej

Chcesz dowiedzieć się, jakie ograniczenia możesz napotkać kupując grunt rolny? Zarówno w przypadku działalności rolniczej, jak i przy zakupie gruntu pod inwestycję warto wiedzieć o różnego rodzaju potencjalnych trudnościach. Pamiętaj, że osoba nabywająca nieruchomość rolną ma obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez co najmniej pięć lat od jego nabycia. Należy również mieć na uwadze zakaz zbywania Read more about Ograniczenia po zakupie nieruchomości rolnej[…]

Kto płaci podatek rolny przy dzierżawie?

Kto płaci podatek rolny, gdy grunt jest dzierżawiony? Właściciel czy dzierżawca? Zagadnienie wyjaśnia adw. Łukasz Opaliński. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne, z wyłączeniem gruntów, które wykorzystuje się do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby grunt mógł zostać uznany za użytek rolny, musi być wykorzystywany do działalności rolniczej. Dodatkowo: aby Read more about Kto płaci podatek rolny przy dzierżawie?[…]

Umowa dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę

Obecnie bardzo popularne są inwestycje w odnawialne źródła energii. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się elektrownie słoneczne. Inwestorzy poszukują gruntów pod tego typu instalacje i oferują rolnikom atrakcyjne warunki finansowe. Jednak proponowane przez nich wzory umów dzierżawy budzą szereg wątpliwości. Rolnicy powinni dokładnie przeczytać to co im jest przedstawiane, a najlepiej skonsultować umowę z prawnikiem. Przedmiotowy artykuł Read more about Umowa dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę[…]

Zadatek czy zaliczka – jak zabezpieczyć zawarcie umowy?

Wbrew pozorom pojęcia te nie są synonimiczne i pociągają za sobą różne skutki prawne. Nieznajomość obu form zabezpieczenia transakcji, najczęściej sprzedaży czy wykonania jakiejś usługi, może niemile zaskoczyć. Warto zapoznać się z ich definicją i konsekwencjami w przypadku kiedy zawarta umowa nie dojdzie do skutku. Co łączy ze sobą zadatek i zaliczkę to ich przeznaczenie. Read more about Zadatek czy zaliczka – jak zabezpieczyć zawarcie umowy?[…]

Sprzedaż działki rolnej

Nabycie gruntów rolnych bez ograniczeń Obrót ziemią rolną podlega w Polsce daleko idącym ograniczeniom przewidzianym w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Obowiązujące przepisy przewidują jednak szereg wyłączeń z rygorystycznych regulacji i dopuszczają swobodę w podejmowaniu decyzji komu i co można sprzedać. Co do zasady ograniczenia nie będą miały zastosowania do Read more about Sprzedaż działki rolnej[…]

Jak obliczać terminy?

Prawidłowe obliczanie terminów w prawie cywilnym i administracyjnym to klucz do sukcesu w wielu sprawach. Przy obliczaniu terminów łatwo o błąd. Często trzeba policzyć, kiedy upływa termin do złożenia odwołania, uzupełnienia braków formalnych, skargi do sądu. Powszechnym błędem jest założenie, że dni wolnych od pracy (tzw. weekendów) nie wlicza się do biegu terminu. Bardzo łatwo jest Read more about Jak obliczać terminy?[…]